SSS

En çok sorulan sorular

Döşeme zemininin altına yerleştirilen boruların içerisinden dolaştırılan düşük sıcaklıktaki su, öncelikle zemini ısıtır. Isınmış olan zeminden doğal ışınım yolu ile yayılan ısı sayesinde ortam ısıtılmış olur.

Yerden ısıtma da tıpkı diğer ortam ısıtma sistemleri olan radyatörler gibi bir ısı kaynağından gelen sıcak suyu ortam içerisinde kullanarak ısıtma yapar. Yani yerden ısıtma sistemi; kazan, kombi, ısı pompası gibi bir ısı kaynağına ihtiyaç duyar.

Isı pompası, enerjiyi bir kaynaktan diğer kaynağa yüksek verimlilikte aktaran cihazlardır. Enerji alınan kaynak hava, su ya da topraktır. Isı pompası enerji aldığı kaynağı ısıtma yaparken soğutur, serinletme yaparken ise ısıtır.

Yerden ısıtma sistemlerinin sağladığı en büyük avantajlar; - Konfor - Enerji verimliliği - Tasarım özgürlüğü - Sağlıklı ortam sunması - Güvenlik - Düşük bakım giderleridir.

Borular döşendikten sonra zemin şapla kapatılır. Sonrasında fayans, seramik, parke gibi malzemelerle döşeme işlemi yapılabilir. Yerden ısıtmada tüm zemin kaplamaları kullanılabilir. Mermer, seramik gibi malzemelerin ısı iletimi, diğerlerine göre yüksektir

Yerde oluşan toz, yüksek sıcaklıklarda havaya yükselebilir. Uluslararası standartlarla belirlenen yerden ısıtma sistemleri için sağlıklı döşeme sıcaklığı maksimum 26°C’dir. Bu sıcaklıklarda hava sirkülasyon hızı düşük olup toz yerden yükselmez.

Tasarım kriterleri, boru modülasyon aralıkları ve sistem çalışma sıcaklıkları doğru projelendirme ile belirlenerek her türlü iklim ve konumda yerden ısıtma sistemi uygulanabilir.

Su sıcaklığı arttıkça, genel olarak tesisatlar'da kireç çökmesi olabilir. Yerden ısıtma sistemi kapalı bir sistem olduğu için kireç oranının yüksek olduğu sularda ilk doldurmada gerekli önlemler alınarak bu problemin oluşması engellenebilir.

Isıtma hattında dolaşan su debisini, üzerinde bulunan özel vanaları ile gidiş veya dönüş hatları üzerinden kontrol etmeye olanak sağlar. Kollektör üzerinde her devre için ayrı bir vana olduğundan, olası bir tamir, bakım vb. kolaylıkla yapılabilir.

Yerden ısıtma sistemleri için uluslararası standartlarla belirlenen sağlıklı döşeme sıcaklığı maksimum 26°C’dir. Zemin sıcaklığının ise 24°C’de tutulması sağlık ve konfor yönünden idealdir.

Radyatör Sistemleri en az 70-80 °C sıcak su ile çalışırken yerden ısıtma sistemi 35-55°C mertebelerinde çalışır. Daha düşük sıcaklıklarda ısınma sağladığı için yerden ısıtma sistemleri daha tasarrufludur.

Yerden ısıtma sistemi, radyatörlü sistemlerde olduğu gibi sık bakıma ihtiyaç duymaz. Herhangi bir arıza olmadığı sürece bakım gerektirmez.

Alttan ısıtma gücüne elektrik ile sağlayan sistemlere denilir. İnşaat aşamasında ya da yenileme projelerinde yere en yakın noktada döşemenin alt kısmına uygulanır. Zemine döşenen ısıtıcı kablolar ya da bu kabloların belirli aralıklarla uygulanır.

Isıtıcı kablo ya da rezistans kablolarının ısıtma yapılacak alanın zeminine belli aralıklar ile döşenmesi ile yapılan elektrik enerjisinin kullanıldığı uygulamalardır.

Sıhhi tesisat ya da su tesisatı temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağına verilen addır.

Isıtma devresindeki su basıncı 1,2 – 1,5 bar civarında olmalıdır. Kombi çalıştığı zaman tesisat sıcaklığı yükselerek su genleşir ve basınç yükselir. Tesisat soğuduğunda ise tekrar eski haline döner.

Yangın söndürme cihazları iş yerlerinizde kolay ulaşılabilecek yerlerde ve tüm alanları eşit derecede etkileyecek şekilde yerleştirilmelidir. Teknik ekibimizi arayarak binanıza özel çözümler isteyebilirsiniz.

VRF sistem, Variable Refrigerant Flow (Değişken Soğutucu Debili Sistem), akıllı binaların ihtiyacını tam olarak karşılayabilmek amacıyla geliştirilen ve modüler yapısıyla her türlü binada kullanılabilir bir sistemdir.

Klima tesisatı, iklimlendirme ile ısıtma, soğutma işlevlerinin kazandırıldığı teknolojik yapılardır. Mekanlarda ısıtmanın ve soğutmanın sağlanması için dışardan emilen havanın ısıtma ve soğutma işlemlerinden geçirilmesidir.

Havalandırma tesisatı konutlarda koku, yüksek sıcaklık, aşırı nem vb. durumlarda havalandırma özelliği gösteren sistemlerdir. Havalandırma insan sağlığını korumak ve insanların rahat yaşamalarını sağlamak amacıyla yapılır.

Havalandırma sistemi; tabii havalandırma, suni havalandırma ve sıhhi tesisatlar'da yapılan havalandırma olarak üçe ayrılır. Tabii (doğal) havalandırma sistemlerinde havalandırma, kapı, pencere, duman ve havalandırma bacası vasıtasıyla yapılır.

Isı pompaları doğada bulunan enerjiyi en az maliyetle ve harcamayla yaşam alanlarını ısıtmaya ve soğutmaya yaradıkları için kullanılmalıdır. Aynı zamanda kolay kurulması ve yıllarca sorunsuz çalışması nedeniyle de tercih edilmelidir.

Kombi seçiminde uzman ve yetkili firmalardan destek alınarak ürün kapasitesi, montaj yeri-konumu, tesisat bağlantıları, satış sonrası için bölgedeki yetkili servis durumu konularına dikkat edilmelidir.

Klimanın periyodik bakımı için, yaz sezonu öncesi veya yaz sezonu sonunda olmak üzere en az yılda bir kez bakım yaptırılmasını tavsiye etmekteyiz.

Isı pompası ürünlerinin ısıtma performans katsayısı (COP) çalışma prensibine bağlı olarak 4,6’lara kadar çıkmaktadır. Bu sayede sisteme verilen 1 birimlik enerji ile COP değeri kadar daha fazla birim enerji elde edilmiş olur.

Evet, Isı pompası ürünleri ile mahal ısıtması, mahal soğutması, havuz suyu ısıtma veya soğutması ve kullanım sıcak suyu elde edilmesi gerçekleştirilebilir.

İş danışmanlığı için herhangi bir sorunuz var mı?

Whatsapp